ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจจาก หิ้ง สู่ ห้าง” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสวนแก้ว ๑ ชั้น ๒ ห้องสมุด วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง