ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจจาก หิ้ง สู่ ห้าง” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445