โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action  รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Move like the wind กิจกรรมนี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการวางแผนคิดออกแบบ การสังเกตทิศทาง การออกแรงเป่าลม การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายสามารถนำไปใช้เล่นเกมในชีวิตประจำวันได้ โดยการนำดินน้ำมันมาให้นักเรียนสังเกตและให้ใช้ประสาทสัมผัสกับดินน้ำมัน อธิบายวิธีการนำดินน้ำมันสร้างสนามแข่งดินน้ำมัน ออกแบบสนามแข่ง และทดลองเล่นโดยใช้หลอดเป่าลูกบอลดินน้ำมันในสนามแข่งดินน้ำมัน กิจกรรม Mocktail หรรษา เป็นกิจกรรมที่เด็ก จtได้ฝึกทักษะการสังเกตผ่านการสังเกตรูปร่างลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้ประสาทสัมผัสจากการมอง การสัมผัส การดมกลิ่น และการชิมรสในรูปแบบของการทำกิจกรรม Cooking เมนูเครื่องดื่ม Mocktail ร่วมกับเพื่อนและครู ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา