ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพตามหลักมาตรฐาน ครอบคุมถึงการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่สังคม (จ้างปรับปรุงโรงงานสวนดุสิตแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี)
ทรงพระเจริญ