นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. คว้าทุน "Training Course for the New Generation of Korean Language"
ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)