ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. รับมอบเกียรติบัตรโครงการมาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. คว้าทุน "Training Course for the New Generation of Korean Language"