เทศกาลปีใหม่ 2563 ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอันตราย
เตือนภัยช่วงอันตราย 4 โรคจากคลื่นความร้อนสูง