ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นที่อาคารและบริเวณภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพตามหลักมาตรฐาน ครอบคุมถึงการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่สังคม (จ้างปรับปรุงโรงงานสวนดุสิตแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี)