ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ๑๐ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน