ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ    เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562