โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้า 12 เหรียญรางวัล รายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 (TUCC)
อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. คว้า 12 เหรียญรางวัล และ 6 ประกาศนียบัตร การแข่งขัน Thailand Ultimate Challenge 2019