มสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้า 21 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันสุดยอดเชฟฯ 2019