มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ใส่ใจคนรักสุขภาพ” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445