ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานหลัก สูตรโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง