นักศึกษา มสด. เจ๋ง “ชนะเลิศ” แข่งขันทำอาหาร “Hansik Contest : The Secret of Korean Food 2019” เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเข้าแข่งขันทำอาหารเกาหลีระดับโลก
นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562