โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือฯ”

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปี พ.ศ.2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานวันสุนทรภู่