ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.๐๐-12.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี