ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒ รายการ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเขิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445