ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  

  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๘๐ ลูก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออแกไนซ์ในการดำเนินการ การออกแบบบูธของผู้ประกอบ การวิสาหกิจชุมชนจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการความรู้เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เข้าขมงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์แสงสี เสียง โดยวิธีคัดเลือก