อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร รายการ Penang International Halal Chef Challenge 2019
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ