ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๘๐ ลูก

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘ ชุดเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562