นักศึกษา มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค "สาขาการประกอบอาหาร"
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันประกอบอาหาร ในงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019