วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกทำบุญถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสังฆทาน และปัจจัย ณ วัด เกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา 

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ  ครั้งที่ 2(2)/2562
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(36)/2562