คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
SDU Spirit