นักศึกษา มสด.คว้าเหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 30
นักศึกษา มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค "สาขาการประกอบอาหาร"