ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
*แบตมินตัน
ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน931
ใบส่งรายชื่อแบดมินตัน931

*ฟุตซอล
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล931
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล931
ใบส่งรายชื่อฟุตซอล931
แผงรูปฟุตซอล931
*วอลเลย์บอล
ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล931
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล931
ใบส่งรายชื่อวอลเลย์บอล931
แผงรูปวอลเลย์บอล931

กองบริหารงานบุคคล รับโอนย้ายบุคลากร โรงน้ำดุสิตา จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา
พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน