เชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445