รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มสด. แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษา มสด.คว้าเหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 30