ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายในห้องพัก อาคารปราโมทย์ ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๓๐๓ และ ๓๐๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (โรงเรียนกฎหมายและการเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง