มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ประจำปี 2562
บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลการแข่งขัน รายการ Philippine Culinary Cup 2019​