ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ Open Green Library ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1
ขอเชิญร่วมงาน และสมัครประกวดโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐