โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5590 

โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ ลูก