ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญ เป็น Keynote speaker บรรยายในงาน 2019 ASEAN-China (Guiyang) Belt and Road Culture and Tourism Exchange Week ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Guiyang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 โดยเป็นตัวแทนคนไทยและเป็นหนึ่งในหกผู้บรรยายจากภูมิภาคอาเซียน โดยในงานประกอบด้วยผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน