คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
ขอเชิญร่วมประกวด 
Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up 

ประจำเดือนกันยายน 2562 
ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” 

สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทร. 02-244-5701 หรือ 064-746-2445

ระกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้อง วงจรปิด ภายในศูนย์เสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563