ผศ.กานดา  โต๊ะถม  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  นำคณะผู้ปกครอง  ครูบุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษศึกษาดูงานระหว่างวันที่  6 กันยายน 2562ในกิจกรรม”ดูโรงเรียนเพื่อลูกรัก”  ประจำปีการศึกษาb2562 โดยศึกษาดูงานที่ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนำบุตรหลานเข้าเยนในระดับชั้นต่อไป

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1
มสด.จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) และ The Asia Joint Conference on Computing : AJCC ครั้งที่ 2/2562