มสด.จัด “จิบกาแฟ..แลพระเครื่อง 77 จว.” สนับสนุนทุน นศ.
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องยามประตู ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง