หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา ครั้งที่ 12 "Psychology and the Goblet of Fire" ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 11701 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิรภัสสร โรจน์อำพร เบอร์โทร 094-6046658 (ประธานโครงการฯ)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน) เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563