ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้และแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่2
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้และโต๊ะ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง