ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องยามประตู ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน) เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายใน IP Phone วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง