คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE ” โดย คุณนพรัตน์ แสนปาง ตำแหน่ง General Merchandise Shop Operation บริษัท King Power
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา ครั้งที่ 12 "Psychology and the Goblet of Fire" ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 11701 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิรภัสสร โรจน์อำพร เบอร์โทร 094-6046658 (ประธานโครงการฯ)