ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (สำหรับเดือน พฤศจิกายน) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเขียนตอบดั่งใจคิด พิชิตเกรดดั่งใจหวัง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562