ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี