ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ “สานสัมพันธ์บุคลากร-นักศึกษา” พิธีเปิดโดย ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประธานในพิธี มีการแข่งขันกีฬาประเภทแชร์บอล ประเภทหญิง ฟุตซอล ประเภทชาย กีฬาพื้นบ้าน (กินวิบากและกอล์ฟคนจน) ชักเย่อ และวิ่งเปี้ยว และเกมส์ตามล่าหาตัวอักษรปริศนา (หา RC) วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ อาคารพละศึกษา (โรงยิม) สนามกีฬาเทศบาลห้วยยอด 

  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดสัมมนาเคล็ด (ไม่ลับ) จับ CONTENT MARKETING : ปรับวิธีคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
โครงการบริการวิชาการ "ชุมชนปลอดภัย ไร้สารพิษ พลิกชีวิตเกษตรกรให้ยั่งยืน ''