กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562 โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดต.ชาตรี พลายสา จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง student center อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ม.สวนดุสิต ร่วมโครงการ “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” กับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 40 แห่ง
โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา ครั้งทื่ 12 “PSYCHOLOGY AND THE GOBLET OF FLRE” จัดโดยหลักสูตรจิตวิทยาอุสาหกรรมละองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์