ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง