โรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน รายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ประจำปี 2562