“น้องเอิร์น” ปิยธิดา นักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศนางนพมาศ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จ.ตรัง
โรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน รายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition