รายชื่อนักศึกษา (รอบที่ 2) ผู้กู้ กยศ./กรอ.ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 
โดยนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษาที่ https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู “ ข้อมูลทุนการศึกษา ” เพื่อปริ้นเอกสาร “คำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.” ออกมาเขียนรายละเอียดพร้อมเตรียมเอกสารประกอบตามใบคำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ แล้วจึงนำใบคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ. ส่ง ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้นที่ 1 (ห้องการเงิน) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ รายชื่อ นศ. กรอ.-กยศ.รอโอนเงินคืน(รอบ2) (click)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)