รายชื่อนักศึกษา (รอบที่ 3) ผู้กู้ กยศ./กรอ.ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 
โดยนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษาที่ https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู “ ข้อมูลทุนการศึกษา ” เพื่อปริ้นเอกสาร “คำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.” ออกมาเขียนรายละเอียดพร้อมเตรียมเอกสารประกอบตามใบคำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ แล้วจึงนำใบคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ. ส่ง ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้นที่ 1 (ห้องการเงิน) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ รายชื่อ นศ.กยศ.-กรอ. รอโอนเงินคืน รอบ 3 (click)

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสด. ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยผู้สนใจ ขอทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (สำหรับเสนอขอผ่านหน่วยงาน PMU) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564