นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN-ROK Korean Food Contest
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าทรงคุณค่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562